Thirza: “Na vijf jaar heb ik nog steeds nachtmerries”

Thirza vertelt ons hoe ze werd behandeld door politie en tijdens de opname in het ziekenhuis, nadat ze een poging had ondernomen om haar leven te beëindigen. De vreselijke ervaring laat haar niet los. Thirza: “Vijf jaar geleden werd ik gedwongen opgenomen nadat ik had geprobeerd om voor een trein te springen. Die verwarde persoonMeer lezen over “Thirza: “Na vijf jaar heb ik nog steeds nachtmerries””

Vera: “Waaraan had ik in godsnaam deze vreselijke behandeling verdiend?”

Vera* (39) volgt momenteel EMDR-therapie om de trauma’s te verwerken rond dwang en isolatie die ze opliep in de psychiatrie. In het gesprek dat we hadden, komen flarden naar boven van die traumatische ervaringen. Vera: “In 2009 had ik mijn eerste manische crisis, maar toen werd ik nog vrijwillig opgenomen, in de Upsie in Gent.Meer lezen over “Vera: “Waaraan had ik in godsnaam deze vreselijke behandeling verdiend?””

Soteria

De werking van Soteria en de Soteria-huizen is gebaseerd op de principes van Open Dialogue, de-medicalisering en herstelgericht werken en richt zich tot cliënten met psychoses. De focus bij Soteria ligt in het omgaan met een psychose door deze te zien als een reactie op en verwerking van levensgebeurtenissen, door er betekenis aan te geven.Meer lezen over “Soteria”

Safewards

Safewards is een vrij recente methodiek waarbij de focus ligt op hoe hulpverleners kunnen zorgen voor meer veiligheid en hoe ze agressie- en conflictincidenten binnen de psychiatrie kunnen voorkomen. Binnen Safewards wordt er gekeken naar een aantal factoren die een invloed hebben op de ontwikkeling van escalatie binnen het ziekenhuis. Deze beïnvloedende factoren situeren zichMeer lezen over “Safewards”

Positive Risk Taking

De Positive Risk Taking methodiek heeft als uitgangspunt dat een psychische crisis net een leermoment kan zijn en bevorderend kan werken voor het groei- en herstelproces. Hierbij is het belangrijk dat de cliënt op crisismomenten zelf de controle behoudt en dat hulpverleners de controle niet overnemen. Ook binnen deze methodiek staan preventie en signalering centraal,Meer lezen over “Positive Risk Taking”

Veiligheidsplan & Crisiskaart

De basis om aan preventie en vroeginterventie te doen en om zo crisissituaties te vermijden en te hanteren, ligt in het opstellen van een veiligheidsplan. Veel geestelijke gezondheidsdiensten, zowel ambulant als residentieel, maken hier reeds (gedeeltelijk) gebruik van. Dit plan wordt aan de start van de begeleiding in samenspraak met de cliënt (en eventuele belangrijkeMeer lezen over “Veiligheidsplan & Crisiskaart”