Alternatieven

NADA streeft naar een geestelijke gezondheidszorg zonder dwang en afzondering, sensibiliseert rond pijnpunten in de zorg en brengt alternatieven onder de aandacht die ruimte laten voor meer gelijkwaardigheid, nabijheid en menselijkheid in de hulpverlening.

Er bestaan heel wat alternatieven die dwang en afzondering kunnen voorkomen. Daarnaast bestaan er ook heel wat mogelijkheden om een periode van afzondering zo humaan mogelijk te laten verlopen. 

Alternatieven gericht op preventie en voorkomen van dwang

Met NADA streven we ernaar om vrijheidsbeperkende maatregelen te bannen. Veel alternatieven richten zich in de eerste plaats op preventie en vroeginterventie. Door op tijd aandacht te besteden aan mogelijke uitlokkende factoren voor een crisis en aan de wensen en noden van de cliënt, kan escalatie van problemen in veel gevallen voorkomen worden, waardoor meer ingrijpende maatregelen vermeden worden. In plaats van pas in te grijpen op momenten waarop zich een crisis voordoet, probeert men door middel van preventie en vroeginterventie maximaal in te zetten op een open klimaat en op een sterke vertrouwensband tussen cliënt en hulpverlener. Verder is het belangrijk om tijdens crisismomenten zoveel mogelijk autonomie en zelfredzaamheid bij de cliënt te laten en dat men kijkt naar de mogelijkheden die een crisis met zich mee brengt. 

Alternatieven en aanbevelingen om afzondering humaner te maken

Omdat een volledige omschakeling naar een dwangvrije zorg niet van de ene op de andere dag plaatsvindt, lijsten we naast alternatieven ook manieren en aanbevelingen op om een periode van afzondering zo humaan mogelijk te laten verlopen, met maximale aandacht voor herstel, gelijkwaardigheid en empowerment. Hierin zijn ook de alternatieven voor de klassieke afzonderingscellen opgenomen, zoals Seclusion Area’s, Comfortrooms en Intensive Care Units.

Onderzoek en literatuur

Omdat een volledige omschakeling naar een dwangvrije zorg niet van de ene op de andere dag plaatsvindt, lijsten we naast alternatieven ook manieren en aanbevelingen op om een periode van afzondering zo humaan mogelijk te laten verlopen, met maximale aandacht voor herstel, gelijkwaardigheid en empowerment. Hierin zijn ook de alternatieven voor de klassieke afzonderingscellen opgenomen, zoals Seclusion Area’s, Comfortrooms en Intensive Care Units.