Safewards

Safewards is een vrij recente methodiek waarbij de focus ligt op hoe hulpverleners kunnen zorgen voor meer veiligheid en hoe ze agressie- en conflictincidenten binnen de psychiatrie kunnen voorkomen. Binnen Safewards wordt er gekeken naar een aantal factoren die een invloed hebben op de ontwikkeling van escalatie binnen het ziekenhuis. Deze beïnvloedende factoren situeren zich op zes domeinen: de interne structuur van het ziekenhuis, de fysieke omgeving, de omgeving buiten het ziekenhuis, contacten tussen cliënten, individuele kenmerken van de cliënten en de wet- en regelgeving. Naast de beïnvloedende factoren is er ook aandacht voor de wisselwerking en wederkerigheid tussen conflict en dwang. Zo is dwang vaak een antwoord op een conflict, maar kan dwang ook conflicten uitlokken. De Safewards methodiek richt zich in de eerste plaats op hoe de psychiatrische ziekenhuizen hun werking kunnen aanpassen en kunnen reorganiseren, door de beïnvloedende factoren zo gunstig mogelijk te maken en door de-escalerende, positieve interventies. Hierdoor kan escalatie, conflict en dwang vermeden worden. 
Meer info: http://www.safewards.net/nl/