Soteria

De werking van Soteria en de Soteria-huizen is gebaseerd op de principes van Open Dialogue, de-medicalisering en herstelgericht werken en richt zich tot cliënten met psychoses. De focus bij Soteria ligt in het omgaan met een psychose door deze te zien als een reactie op en verwerking van levensgebeurtenissen, door er betekenis aan te geven.Meer lezen over “Soteria”

Safewards

Safewards is een vrij recente methodiek waarbij de focus ligt op hoe hulpverleners kunnen zorgen voor meer veiligheid en hoe ze agressie- en conflictincidenten binnen de psychiatrie kunnen voorkomen. Binnen Safewards wordt er gekeken naar een aantal factoren die een invloed hebben op de ontwikkeling van escalatie binnen het ziekenhuis. Deze beïnvloedende factoren situeren zichMeer lezen over “Safewards”

Open Dialogue

De Open Dialogue methodiek is in de eerste plaats gericht op mensen met een psychotische problematiek, maar kan eveneens bij veel andere psychische problematieken gebruikt worden. Het uitgangspunt is dat men op momenten waarop zich een psychose of crisissituatie voordoet, met de cliënt en alle belangrijke naasten samen in dialoog treedt, liefst zo snel mogelijkMeer lezen over “Open Dialogue”

Positive Risk Taking

De Positive Risk Taking methodiek heeft als uitgangspunt dat een psychische crisis net een leermoment kan zijn en bevorderend kan werken voor het groei- en herstelproces. Hierbij is het belangrijk dat de cliënt op crisismomenten zelf de controle behoudt en dat hulpverleners de controle niet overnemen. Ook binnen deze methodiek staan preventie en signalering centraal,Meer lezen over “Positive Risk Taking”

Veiligheidsplan & Crisiskaart

De basis om aan preventie en vroeginterventie te doen en om zo crisissituaties te vermijden en te hanteren, ligt in het opstellen van een veiligheidsplan. Veel geestelijke gezondheidsdiensten, zowel ambulant als residentieel, maken hier reeds (gedeeltelijk) gebruik van. Dit plan wordt aan de start van de begeleiding in samenspraak met de cliënt (en eventuele belangrijkeMeer lezen over “Veiligheidsplan & Crisiskaart”