Positive Risk Taking

De Positive Risk Taking methodiek heeft als uitgangspunt dat een psychische crisis net een leermoment kan zijn en bevorderend kan werken voor het groei- en herstelproces. Hierbij is het belangrijk dat de cliënt op crisismomenten zelf de controle behoudt en dat hulpverleners de controle niet overnemen. Ook binnen deze methodiek staan preventie en signalering centraal, om tijdig te kunnen inspelen op een nakende crisissituatie. Opdat de cliënt de controle kan behouden zonder kans op (ernstige) risico’s, is het belangrijk om mogelijke risicofactoren en oplossingen in wederzijdse dialoog op te lijsten. Wanneer zich toch een crisis voordoet, wordt er door middel van gelijkwaardige, respectvolle communicatie gewerkt aan het de-escaleren van de crisis. Het psychiatrische ziekenhuis Sint Jozef in Pittem maakt gebruik van deze methodiek, met gunstige resultaten voor zowel cliënten als hulpverleners. Meer info kan je hier terugvinden: http://www.openvenster.be/pdf/201503.pdf